Ovesholm från Nordost

Ovesholm från Söder

Ovesholm är ett gammalt herresäte som ursprungligen lär ha haft samma namn som socknen – Träne och som år 1374 kom att byta namn till Ågesholm/Åkesholm och några århundrade längre fram till Ovesholm.
Ove Urup uppförde år 1620 strax intill den lilla sjön en manbyggnad som år 1792 kom att omplaceras av Landshövdingen i Kristianstad Carl Adam Wrangel med ett corps de logis i två våningar med mansardtak något längre bort från sjön. Carl Adam Wrangel byggde även alla stenbyggnader, ladugårdar, arbetarbostäder samt anlade park och trädgård.

År 1857 påbörjades av Axel Raoul Hamilton en ombyggnation av huvudbyggnaden till dess nuvarande utseende med en tredje våning och förändring av entrén med stenkolonner.

Under åren 1979-1983 genomförde Raoul L Hamilton en genomgripande renovering av huvudbyggnaden och dess omnejd.

Vid infarten till Ovesholms Gods är ägarlinjen fram till mitten på 1800-talet inhuggna i stenpelarna.

Egare till Ovesholm:
Ove Urup d.1622
Kerstin Kaas
flyttade gården till sjön 1620.
Christopher Ulfeld f.1583 d. 1653.
Maren Ugerup d 1652.
1615 Björn Christophersen Ulfeld 1656.
Margareta Brahe d 1648.
1648 Otto Björnsson Ulfeld 1663.

—————

Egare till Ovesholm:

Ebbe Ulfeld f. 1616 d. 1682.
Hedvig av Schlesvig Holstein f.1626 d.1678
Johan Hollfast Ridderschantz f.1640 d. 1702.
1660 Sophia Maria Ulfeld 1706.
Adam Ludvid Winterfeld f.1692 d.1721
Ulrica Eleonora Ridderschantz f.1695 d. 1780.
Henning Reinhold Wrangel f. 1720 d. 1783
Hedvig Sophia Winterfeld f.1728 d. 1801

______________

Carl Adam Wrangel
Agare av Areslöf, Ovesholm, Oretorp,
Sperlingsholm, Alnarp
ständigt stamgods
för Wrangelska namnet.
Gift med
Anna Margareta Hamilton
Anlagd och byggt Ovesholm
år 1792.

_________________

Henning Gustaf Wrangel
Carl Adams son,
Gift med
Anna Hedvig Lewenhaupt
Akom i gåva Areslöf och Ovesholm, Oretorp,
Sperlingsholm och Alarp
som ständig fideikommiss
för Wrangelska namnat
Den 1 Mars 1810

____________________

Axel Raoul Hamilton,
Gift med
Anna Mary Russel-Cruise
år 1833.

Ägarlängden har fortsatt i familjen Hamilton:

Raoul Gustaf Hamilton f. 1855 d. 1931 (ägare till Ovesholm 1875)

Alexandra M Hamilton f. 1888 d.1974
Raoul L Hamilton f 1948
Diana Alexandra Regina Hamilton f. 1984